Informatii generale

9-10 Octombrie 2015

În perioada 9-10 Octombrie 2015 Academia de Ştiinţe Tehnice din România, în colaborare cu Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, va organiza conferinţa Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ediţia a 10-a.

Co-organizator: Asociația Generală a Inginerielor din România.

Mai multe detalii...

Contact / Secretariatul Conferinţei
Universitatea "Dunărea de Jos din Galați"
Str. Domnească nr. 47, 800008 Galați, ROMÂNIA
Tel. / Fax: 0236461353

Daniel Ganea
Facultatea de Inginerie
E-mail: daniel.ganea@ugal.ro
Tel.: 0748122490

an image

Lucrările propuse vor avea maximum 6 pagini (text, tabele şi figuri), editate în limba engleză sau limba română.


Lucrările vor avea rezumate şi cuvinte cheie în limbile engleză şi română şi vor fi redactate conform Modelului


Lucrările vor fi recenzate de membrii Comitetului ştiinţific.


Publicarea în volum se va face după primirea lucrărilor cu eventuale corecturi solicitate de referenţi, precum şi după primirea formularelor care atestă participarea cel puţin a unuia dintre autori pentru prezentarea lucrării. Lucrările susţinute, cu completările din dezbateri, se pot publica şi în reviste din categoria B+ (CNCSIS).


Limba conferinţei este româna sau engleza.