Informatii generale

9-10 Octombrie 2015

În perioada 9-10 Octombrie 2015 Academia de Ştiinţe Tehnice din România, în colaborare cu Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, va organiza conferinţa Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ediţia a 10-a.

Co-organizator: Asociația Generală a Inginerielor din România.

Mai multe detalii...

Contact / Secretariatul Conferinţei
Universitatea "Dunărea de Jos din Galați"
Str. Domnească nr. 47, 800008 Galați, ROMÂNIA
Tel. / Fax: 0236461353

Daniel Ganea
Facultatea de Inginerie
E-mail: daniel.ganea@ugal.ro
Tel.: 0748122490

an image
an image
an image


Comitetul de organizare ASTR

Comitetul ştiinţific


Președinte

            Prof.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu


Membri

            Prof.dr.ing. Valeriu Jinescu

            Prof.dr.ing. Polidor Bratu

            Prof.dr.ing. Vasile Năstăsescu

            Dr.ing. Ioan Ganea

            Dr.ing. Ioan Cuncev

            Ec. Nicolae Bulate

            Ing. Cătălin Turcoiu


Comitetul local de organizare

Președinte

            Prof.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan


Preşedinte executiv

            Prof.dr.ing. Cătălin Fetecău


Membri

            Prof.dr.ing. Anca Nicolau

            Prof.dr.ing. Leonard Domnişoru

            Conf.dr.ing. Marian Găiceanu

            Prof.dr.ing. Elena Scutelnicu

            Prof.dr. Viorica Muşat

            Prof.dr.ing. Elisabeta Vasilescu

            Prof.dr.ing. Costel Iulian Mocanu

            Prof.dr.ing. Liviu Stoicescu

            Prof.dr.ing. Elena Drugescu

            Prof.dr.ing. Emil Ceangă

            Prof.dr.ing. Mircea Modiga

            Șef lucr.dr.ing. Nicuşor Baroiu

            Dr.ing. Daniel Ganea

            Dr.ing. Gina Istrate

            Ing. Bruno Ribo

            Ing. Florin Spătaru

            Dr.ing. Jean-Sever Popovici

            Dr.ing. Cezar Bichescu

            Ing. Romeo Horghidan


Președinte

            Prof.as.dr.ing. Mihai Mihăiţă


Vicepreședinte

            Prof.dr.ing. Nicolae Golovanov


Membri

            Prof.dr.ing. Nicolae Iliescu

            Prof.dr.ing. Ioan Curtu

            Prof.dr.ing. Octavian Bologa

            Prof.dr.ing. Mircea Marinescu

            Prof.dr.ing. Aurel Câmpeanu

            Prof.dr.ing. Emil Simion

            Prof.dr.ing. Mircea Ivănescu

            Prof.dr.ing. Liviu Goraş

            Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş

            Prof.dr.ing. Ioan Naforniţă

            Prof.dr.ing. Dan Stematiu

            Prof.dr.ing. Victor Popa

            Prof.dr.ing. Gheorghe Şerban Raicu

            Prof.dr.ing. Corneliu Berbente

            Prof.dr.ing. Gheorghiţa Jinescu

            Prof.dr.ing. Delia-Maria Perju

            Prof.dr.ing. Adrian Dima

            Prof.dr.ing. Cornel Samoilă

            Prof.dr.ing. Nicolae Iliaş

            Prof.dr.ing. Dumitru Fodor

            Prof.dr.ing. Nicolae Oancea

            Prof.dr.ing. Gabriel Andrei